Cáo phó: Bà cố Maria Hoàng Thị Tuyết, thân mẫu của thầy Phêrô Phạm Xuân Hòa

835

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

 CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Thầy Phêrô Phạm Xuân Hòa
và Gia đình báo tin:

Bà cố
Maria Hoàng Thị Tuyết
Sinh ngày 20/11/1954

tại Giáo xứ Kinh Nhuận, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân mẫu của Thầy Phêrô Phạm Xuân Hòa, Khóa XIV
Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 14h00’, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019
Hưởng thọ 66 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà cố Maria sẽ được cử hành vào lúc 8h00′,
thứ Ba, ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Tại nhà thờ giáo họ Kinh Tân, giáo xứ Kinh Nhuận
(xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho linh hồn Maria được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.