Cáo phó: Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Văn Cường đã được Chúa gọi về

2294


“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh kính báo:

Linh Mục
Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Sinh ngày 07 tháng 03 năm 1927
Tại Giáo họ Yên Trạch, Giáo xứ Cửa Lò, Giáo phận Vinh 

(Phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Đã được Chúa gọi về hồi 02h10’ Chúa nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018
(nhằm ngày 25 tháng 10 năm Mậu Tuất)
Hưởng thọ 91 tuổi, 57 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h00’ Chúa nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thánh lễ An táng Cha Tôma Aquinô sẽ được cử hành vào lúc 14h00′,
thứ Ba, ngày 04 tháng 12 năm 2018
(nhằm ngày 27 tháng 10 năm Mậu Tuất)
tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Giáo phận Vinh

(xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ
và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em
hiệp ý cầu nguyện cho Cha Tôma Aquinô.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Cha Tôma Aquinô được hưởng hạnh phúc bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

*****

TIỂU SỬ
Linh Mục Tôma Aquinô
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Văn Cường sinh ngày 07 tháng 03 năm 1927 tại Giáo họ Yên Trạch, Giáo xứ Cửa Lò, Giáo phận Vinh
(Phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

 • Ngày 13/08/1942: Vào Chủng viện Dự bị Xuân Phong;
 • Ngày 19/08/1943: Nhập học Tiểu Chủng viện Xã Đoài;
 • Ngày 25/07/1952: Thầy giảng – dạy Tiểu Chủng viện Xã Đoài;
 • Ngày 21/08/1956: Nhập học Đại Chủng viện Xã Đoài;
 • Ngày 27/05/1961: Thụ phong Linh mục;
 • Ngày 04/07/1961: Được bổ nhiệm giáo sư Tiểu Chủng viện Xã Đoài;
 • Ngày 20/01/1971: Quản lý Tòa Giám mục Xã Đoài;
 • Ngày 13/08/1971: Thư ký Tòa Giám mục Xã Đoài; Trong thời gian này Cha Tôma giúp dạy văn hóa và giải tội thường trực tại Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài;
 • Ngày 19/12/1978, Đức TGM Giuse Maria Trịnh Văn Căn, TGM Hà Nội đặt Cha Tôma Aquinô làm Tổng Đại diện Giáo phận Vinh;
 • Tháng 8/1978 – 9/1979: Phụ trách giáo xứ Tân Lộc và Lộc Mỹ;
 • Ngày 03/07/1986 – 27/11/1991: Quản hạt, quản xứ Xã Đoài, kiêm Thư ký Tòa Giám mục, phụ trách các giáo xứ Bùi Ngõa, Trang Nứa, Bố Sơn, Kẻ Gai;
 • Từ năm 1988 – 1995: Giáo sư ngoại trú Đại Chủng viện Vinh Thanh;
 • Ngày 27 tháng 11 năm 1991: Quản xứ, quản hạt Nghĩa Yên, phụ trách giáo xứ Đông Cường;
 • Ngày 19/08/1998: Quản xứ Tiếp Võ, quản hạt Can Lộc;
 • Từ ngày 17/10/2004 – nay: Cha Tôma Aquinô hưu dưỡng tại Nhà Hưu TGM Xã Đoài.

Vì tuổi cao sức yếu, Cha Tôma Aquinô đã được Chúa gọi về lúc 02h10’ Chúa nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng Mười năm Mậu Tuất)
Hưởng thọ 91 tuổi, 57 năm linh mục.

 R.I.P

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh