Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, giáo xứ Lộc Thủy, thân phụ Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh

1734

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh
và gia đình báo tin:

Ông Cố
Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

Sinh ngày 01/03/1964
tại Giáo xứ Lộc Thủy, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ của Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh, quản xứ Đông Sơn

Đã được Chúa gọi về hồi 6h30’, Chúa Nhật ngày 5 tháng 5 năm 2019
Hưởng dương 55 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 14h30′,
thứ Ba, ngày 7 tháng 5 năm 2019

Tại nhà thờ Giáo xứ Lộc Thủy, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
(xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh và gia đình
Báo tin