Trang chủ Văn phòng Tòa Giám mục

Văn phòng Tòa Giám mục

Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Văn Chất đã được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).  † CÁO PHÓ Trong niềm...

Cáo phó: Ông cố Phêrô Phan Kế Bính, Giáo xứ Thịnh Lạc, thân phụ...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO...

Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Vĩnh (Cộng đoàn MTG...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”                        ...

Cáo phó: Nữ tu Anna Trần Thị Vân (Cộng đoàn Nhà Mẹ – Dòng...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội Dòng...

Cáo phó: Ông cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thiện, Giáo xứ Thuận Nghĩa, thân...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Phan Thị Thành (Cộng đoàn Vạn...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”                        ...

Cáo phó: Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên đã được Chúa gọi về

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). CÁO PHÓ Trong niềm...

TGM-GPHT: Thông báo chương trình cử hành Tiền thượng Hội đồng Giám mục thế...

 Số 40/2021/T-TGM Văn Hạnh, ngày 20 tháng 11 năm 2021  CHƯƠNG TRÌNH CỬ HÀNH TIỀN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH  Kính...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI