Văn phòng Tòa Giám mục

Cáo phó: Ông cố Bênađô – Thân phụ của Nữ tu Têrêsa Lê Thị...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ  Trong...

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của linh mục Gioan Baotxita...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương vừa qua đời

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của linh mục Gioan Baotixita...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Giáo phận Hà Tĩnh: Thư mục vụ Mùa Chay 2022

THƯ MỤC VỤ Mùa Chay 2022 Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Chủng sinh, Tu sĩ và Anh chị em Giáo dân Dân Chúa Giáo...

Cáo phó: Bà cố Anna – Thân mẫu của linh mục Giuse Phan Văn...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Avila Hoàng Thị Ái (Dòng Carmel...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”                        ...

Cáo phó: Linh mục Giuse Phạm Huy Tường đã được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  † CÁO...

Thông báo: Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh Covid-19

 Số 06/2022/TB –TGM                                         Văn Hạnh,...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI