Chuẩn giáo xứ Đồng Tiến và giáo xứ Cồn Sẻ: Dạt dào Thánh Linh ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

1167

Ngày 02/01/2022, Chúa nhật Chúa Hiển Linh, chuẩn giáo xứ Đồng Tiến và giáo xứ Cồn Sẻ hân hoan chào đón Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận về thăm và dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi: lúc 08h30 tại Đồng Tiến với 134 em và lúc 14h30 tại Cồn Sẻ với 262 em.

Đức cha cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Minh Cầm dâng thánh lễ tại chuẩn giáo xứ Đồng Tiến
Đức cha cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Hòa Ninh dâng thánh lễ tại giáo xứ Cồn Sẻ

Với tâm tình mục tử, Đức Cha Louis rất đỗi vui mừng vì được gặp, được thấy một một sức sống đạo mạnh mẽ, phong nhiêu của những người tín hữu nơi đây. Nhân dịp này, Ngài mời gọi các gia đình hỗ trợ nhau sống đức tin tốt hơn nữa qua việc xây dựng đời sống gia đình và giáo xứ mình thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương thật sự.

Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Hiển Linh, Đức cha Louis mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy bắt chước ba nhà Đạo sĩ can đảm ra khỏi nơi an toàn của mình để lên đường tìm gặp Hài Nhi Giêsu, và làm chứng cho ánh sáng, là chiếc đèn soi đường cho thế gian, là ngọn đuốc chỉ lối cho mọi người đến cùng Thiên Chúa. Ngỏ lời với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức cha Louis cũng mong muốn các em sẽ trở thành sứ giả tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong gia đình, trường học và xã hội để góp phần làm chứng tá niềm tin cho Chúa Kitô. Đặc biệt, Đức cha mời gọi các em chuyên chăm học hỏi giáo lý, bởi vì giáo lý là nhịp thở của Giáo Hội và của người Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh. Để có thể giữ đạo cách đúng đắn, việc đầu tiên cần làm là phải biết, phải hiểu về những điều mà mình phải tuân giữ.

Sau Thánh lễ, Đức Cha và quý Cha chụp hình lưu niệm với các em trong ngày trọng đại. Thánh lễ đã kết thúc nhưng chắc chắn ấn tín Chúa Thánh Thần sẽ luôn ở cùng các em luôn mãi. Nguyện Thần Khí Chúa luôn song hành để hướng dẫn, gìn giữ và nâng đỡ các em trong suốt cuộc đời chứng nhân. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người trong cộng đoàn chuẩn giáo xứ Đồng Tiến và giáo xứ Cồn Sẻ biết bắt chước ba nhà Đạo sĩ thao thức lên đường tìm gặp Chúa, làm cho muôn dân nhận biết Chúa bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

Hình ảnh chuẩn giáo xứ Đồng Tiến

Hình ảnh giáo xứ Cồn Sẻ