Đức cha Louis dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita tại chuẩn giáo xứ Hương Bình

1922

Vào ngày lễ an táng cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương, vì lý do mục vụ, Đức cha Giám quản không thể hiện diện để dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Hôm nay, vào lúc 19h30’ ngày 16/03/2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận đến thăm hỏi, động viên bà con trong giáo xứ và chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita, tại chuẩn giáo xứ Hương Bình, nơi ngài đang quản xứ và là nơi ngài an nghỉ. Đồng thời, Đức cha Louis trao bằng bổ nhiệm cho cha Phêrô Trần Phúc Cai, quản xứ Kẻ Đông, làm cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ Hương Bình.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Phêrô Nguyễn Đoài – Chưởng ấn Toà Giám mục, cha Phaolô Bùi Đình Cao – Giám đốc Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, cha Phêrô Trần Phúc Cai – Tân quản nhiệm chuẩn giáo xứ Hương Bình, cùng cộng đoàn tham dự phụng vụ.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha Louis tiến ra mộ phần thắp hương, cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita. Nguyện xin Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót tha thứ những lầm lỗi khi còn sống cho cha Gioan Baotixita và đưa cha vào hưởng sự sống đời đời với Ngài, nơi mà bệnh tật và sự chết không còn tồn tại nữa và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn cha Gioan Baotixita.

Chuẩn giáo xứ Hương Bình nằm trên địa bàn xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cuối năm 2016, giáo họ Hương Bộc được tách từ giáo xứ mẹ Kẻ Đông và lập chuẩn giáo xứ Hương Bình lấy tên hai giáo họ Hương Bộc và Tân Bình. Ngày 01/03/2017, Bề trên Giáo phận (Giáo phận Vinh) đã sai cha JB. Nguyễn Minh Dương về coi sóc chuẩn giáo xứ Hương Bình, đến nay đã được 5 năm. Hiện nay, chuẩn giáo xứ Hương Bình có hơn 1.581 tín hữu, do cha Phêrô Trần Phúc Cai, quản xứ Kẻ Đông, làm cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ Hương Bình. Bà con nơi đây sống tập trung, chủ yếu làm nghề nông và buôn bán nhỏ lẻ.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh