Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới người nghèo lần II

164

Trong Thánh lễ Ngày Thế giới người nghèo lần II, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu yêu thương vô vị lợi. Ngài nhấn mạnh rằng gia tài thật sự là Thiên Chúa và tha nhân.