Giáo hạt Kỳ Anh: Đức Giám mục Giáo phận gặp mặt Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong giáo hạt và dâng Thánh lễ cầu bình an cho quý chức

1251

Vai trò của HĐMV trong các giáo xứ là rất quan trọng, vì thế, sáng ngày 16/03/2021, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận đã gặp gỡ hội đồng mục vụ các giáo xứ thuộc Giáo hạt Kỳ Anh và chủ sự Thánh lễ cầu bình an cho quý chức tại Giáo xứ Đông Sơn. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý cha, quý HĐMV các giáo xứ trong Giáo hạt và cộng đoàn Giáo xứ Đông Sơn.

Quy chế Hội đồng mục vụ giáo xứ của Giáo phận Hà Tĩnh, Điều 21 có viết: “Hội đồng mục vụ giáo xứ là cơ chế gồm những giáo dân thuộc giáo xứ được mời gọi và tuyển chọn để cộng tác với cha xứ trong việc quản trị giáo xứ; tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ; xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề; giải toả những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa; sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay”.

Hy vọng rằng, qua Thánh lễ và đặc biệt qua lời mời gọi của vị Chủ chăn Giáo phận, quý HĐMV các giáo xứ sẽ ý thức rõ hơn vai trò của mình, đồng thời nhiệt thành hơn để cộng tác với các cha quản xứ phục vụ Dân Chúa.

Fx. Cao