Đức cha Louis dâng thánh lễ Mồng Ba Tết, xin ơn thánh hóa công việc làm ăn tại giáo xứ Gia Phổ

1111

Sáng thứ Năm, lúc 8h30 ngày 3/2/2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận dâng thánh lễ xin ơn thánh hóa công việc làm ăn tại giáo xứ Gia Phổ. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt Ngàn Sâu, cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Giáo Hội dành ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán này để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Đây là một việc làm phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, của truyền thống dân tộc cũng như sự cần thiết của mỗi người chúng ta. Bởi vì, ai trong chúng ta cũng phải làm việc: Có người làm việc tri óc, có người làm việc chân tay.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nổi bật ý hướng thánh hóa công ăn việc làm, mời gọi người Kitô hữu hướng lòng lên Đấng Tạo Hóa để cúi xin Ngài chúc phúc cho công việc của mình được thuận buồm xuôi gió.

Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ Tin Mừng thánh Mát-thêu, Đức cha Louis đã giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu rõ hơn về Dụ ngôn những yếu bạc. Qua đó, ngài mời gọi chúng ta phải làm lợi những nén bạc Chúa ban cho trong khi chờ đợi ngày Chúa ngự đến lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và dù có làm lợi thêm những điều tốt đẹp mới, người môn đệ của Chúa không nên vì đó mà tự kiêu. Chúng ta tất cả chỉ là những đầy tớ vô dụng của Thiên Chúa mà thôi. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ lòng quảng đại của Ngài và Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài như những người con hiếu thảo.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha cùng quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa tiến ra trước di ảnh của ông cố Giuse Nguyễn Văn Thị (thân phụ của Đức cha Louis) thắp nén hương lòng để tưởng nhớ vầ cầu nguyện cho ông cố Giuse người quê hương giáo xứ Gia Phổ.

Ngày Mồng Ba Tết là ngày thánh hóa công ăn việc làm, có nghĩa là chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết thánh hóa công việc làm của mình, cho chúng ta có việc làm tốt, và giúp chúng ta sống và làm việc theo giáo huấn của chúa, làm việc trong công bình và bác ái, người chủ thì biết tôn trọng sự công bằng và quyền lợi người thợ, người thợ cũng phải biết tôn trọng quyền lợi của chủ để tất cả mọi người làm việc trong sự ý thức rằng Thiên Chúa đã tín nhiệm và trao phó tài sản của Ngài cho ta, và chúng ta chỉ là người quản lý nên phải biết tận dụng cơ hội và khả năng Chúa ban và làm việc hết mình trong tinh thần yêu mến tương thân tương ái. Cầu chúc cho mọi người có được công việc làm như mong muốn và làm việc thật hiệu quả.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh