Đức cha Louis dâng thánh lễ cung hiến Bàn thờ giáo xứ Kẻ Đọng và làm phép nhà mới Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm – cộng đoàn Faustina Kẻ Đọng

1409

Vào lúc 8h30, thứ Sáu, ngày 11/02/2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận đã đến thăm mục vụ và dâng thánh lễ cung hiến Bàn thờ tại giáo xứ Kẻ Đọng. Đồng thời, Đức cha chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà mới Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm – cộng đoàn Faustina Kẻ Đọng. Hiệp dâng thánh lễ với ngài có cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt Ngàn Phố, cùng quý cộng đoàn tham dự phụng vụ.

Trong bài diễn giảng Tin Mừng, Đức cha chủ tế giúp cho cộng đoàn tham dự phụng vụ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Bàn thờ. Bàn thờ là nơi cộng đoàn quy tụ để tưởng nhớ và hiện tại hóa hiến lễ của Đức Kitô sẽ được cung hiến. Cùng với Chúa Kitô, hy lễ của mỗi người cũng được tiến dâng để tôn vinh Thiên Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến và xức dầu Bàn thờ. Khởi đầu nghi thức là kinh cầu các thánh, sau đó Đức cha dâng lời nguyện cung hiến, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa Bàn thờ, xin Người ban muôn ân phúc dư tràn xuống trên tất cả những ai đến nơi đây tôn thờ Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Sau đó, Đức cha có đôi lời huấn từ với cộng đoàn.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha, quý cha cùng cộng đoàn tiến về khuôn viên Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm – cộng đoàn Faustina Kẻ Đọng, tham dự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà mới do Đức cha Louis chủ sự.

Giáo xứ Kẻ Đọng được thành lập năm 1918, tách từ giáo xứ Đông Tràng vào thời Đức Giám mục Anrê Giuse Bắc. Kẻ Đọng là giáo xứ thuộc vùng núi xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Giáo xứ hiện có hơn 2.873 tín hữu, do cha Gioan Baotixita Bùi Khiêm Cường coi sóc.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh