Giáo xứ Kinh Nhuận: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép viên đá xây dựng nhà Trung tâm Mục vụ

962

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép viên đá xây dựng nhà Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Kinh Nhuận do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh chủ sự, bắt đầu vào lúc 7g 30 sáng thứ Hai ngày mồng 01/6/2020. Cùng hiệp dâng và cầu nguyện có cha quản hạt Minh Cầm Phêrô Lê Thanh Hồng, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý chủng sinh, quý ân nhân và đông đảo bà con giáo dân xa gần.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế đã kêu gọi cộng đoàn “cùng cầu xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta, chúc lành cho Giáo xứ này. Bởi vì Giáo xứ đã, đang và sẽ cố gắng hoàn thành nhà Trung tâm Mục vụ. Xin Chúa thương ban ân sủng, bình an, thêm sức khỏe dồi dào cho tất cả chúng ta, nhất là cho những người đóng góp phần mình trong việc xây dựng công trình này”.

Tiếp đến, trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha đã chia sẻ cho cộng đoàn nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa từ những thực tế mà Đức Cha đã từng trải qua xoay quanh hai từ “Cám ơn” (Efcharistia – tiếng Hy Lạp), hầu nhắc nhớ cho cộng đoàn hiểu rõ hơn, từ đó luôn biết sống tâm tình cám ơn. Ngài nhấn mạnh rằng “chúng ta đang dâng lễ tạ ơn mà nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến lễ tạ ơn trong những công việc quan trọng mà quên đi các Thánh lễ trong một năm 365 ngày đều là lễ tạ ơn… Đức Giêsu Kitô đã nhân danh toàn thể nhân loại dâng hiến tế trên Thập giá, Ngài vừa là của lễ vừa là đấng dâng lễ. Và sự tạ ơn của chúng ta có nhiều cách, nhưng cách cao trọng nhất đó là trong mỗi Thánh lễ, đây là bí tích tạ ơn mà chúng ta kết hợp với Đức Giêsu Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha. Bởi vì tự bản thân chúng ta thì sẽ tạ ơn không xứng”. Đức Cha cũng nhắn nhủ “nhiều khi chúng ta nói về nền văn hóa này nền văn hóa kia nhưng chúng ta nên nhớ chúng ta cần xây dựng nền văn hóa tạ ơn, nền văn hóa cám ơn. Bởi vì nếu trong gia đình nhân loại đều sống trong tâm tình tạ ơn, cám ơn, chúc tụng Thiên Chúa thì chắc chắn chiến tranh sẽ không còn và sự chênh lệch giàu nghèo sẽ ngày càng giảm thiểu”.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, Đức cha Phêrô đã tiến ra công trình để làm phép diện tích và làm phép viên đá. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện để xin Chúa chúc lành, nâng đỡ cho công trình nhà mục vụ được sớm hoàn thành trong bình an.

Cuối cùng là lời cảm ơn của ông Chủ tịch HĐMV Giáo xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha, quý ân nhân. Được biết giáo xứ Kinh Nhuận năm nay tròn 185 tuổi, cha xứ tiên khởi là Cha thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa. Giáo xứ hiện do cha Antôn Tô Quang Hùng coi sóc. Qua lời kể của ông chủ tịch HĐMV Giáo xứ bây giờ như một người mẹ già ốm yếu, đang phải gồng trên vai mình những gánh nặng của thời cuộc, của nhân tai, thiên tai. Đã có những năm nước ngập đến Nhà Tạm nên phải cất giữ Mình Thánh Chúa trên thuyền. Bởi hoàn cảnh đó nhiều người con trong giáo xứ phải tha phương cầu thực, lập nghiệp nơi đất khách quê người. Còn các cơ sở vật chất của Giáo xứ đã xuống cấp, các phòng giáo lý cũ không còn có thể đáp ứng cho việc dạy và học giáo lý cho con em. Trước những nhu cầu cấp bách và cần thiết như thế, được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận cũng như sự đồng sức đồng lòng của cha xứ và bà con giáo dân nên đã bắt tay vào công việc kiến thiết lại các cơ sở vật chất bắt đầu từ nhà Trung tâm Mục vụ. Nhưng để hoàn thành được những công trình luôn cần có ơn Chúa và những tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân.

Nghi thức kết thúc với niềm vui phấn khởi của đoàn con cái Giáo xứ Kinh Nhuận trong lời tạ ơn Thiên Chúa và lời cầu chúc dành cho nhau. Rồi cộng đoàn tham dự cùng tiến ra hoan trường để chung chia niềm vui với nhau trong tình huynh đệ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trông đến cộng đoàn giáo xứ và ban ơn gìn giữ cho công trình xây dựng nhà Trung tâm Mục vụ. Cũng xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những người làm phúc, giúp đỡ giáo xứ Kinh Nhuận.

Micae Cồn Dừa