Lời chúc mừng Giáng Sinh 2018 của Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam

596