Trang chủ Tags Cái xà

Tag: cái xà

Xem quả biết cây (CN 8 TN C)

XEM QUẢ BIẾT CÂY Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C (Hc 27,5-8; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45) Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã suy niệm...

Cái xà cái rác (CN 8 TN C)

Giả hình là việc phô trương bên ngoài nhằm che dấu thực tại bên trong. Thánh Kinh kết án sự giả hình, nhất là...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI