Trang chủ Tags Chúa nhật XXV thường niên – B

Tag: Chúa nhật XXV thường niên – B

Chúa nhật XXV thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 MỤC LỤC ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI