Trang chủ Tags Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật

Tag: Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật

Chúa nhật XXXII thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12,...

Chúa nhật XXXI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12,...

Chúa nhật XXVIII thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 MỤC LỤC ...

Chúa nhật XXIV thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 Mục Lục 1. Nói...

Chúa nhật XXII thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 MỤC LỤC 1. Giả...

Chúa nhật XXI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gs 24,1a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.61-70 MỤC LỤC 1....

Chúa nhật XVIII thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Xh 16, 2-4.12-15; Ep 4, 17.20-24; Ga 6,...

Chúa nhật XVI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6,...

Chúa nhật XIV thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6,...

Chúa nhật XIII thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 MỤC LỤC ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI