Trang chủ Tags Thánh vịnh

Tag: Thánh vịnh

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Lễ Thánh Gia Thất

https://youtu.be/xJMjmsOPpHI Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 127 https://youtu.be/sWUz2YX7VVk Download bài hát Hiệp lễ “Học nơi Thánh Gia” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 23 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=E50jhedPsdc Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 145 https://youtu.be/ZSCIEm_eeYY Download bài hát “Cho con nhìn thấy” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 22 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=n7xBdjY7quQ Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 14 https://www.youtube.com/watch?v=bXbqAiAOZ5M Download bài hát "Từ trái tim con" (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 21 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=tAhAenmJXpM Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 33 https://www.youtube.com/watch?v=_pTorsVhllY Download bài hát Con biết theo ai (pdf) Lm. Thái Nguyên

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI