Trang chủ Tags Thánh vịnh Đáp ca

Tag: Thánh vịnh Đáp ca

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 34 Thường niên B –...

https://youtu.be/Lv5lISOSz38 Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 92 https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Download bài hát Hiệp lễ “Giêsu Vua Tình Yêu” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 32 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=ediqWTTw_K8 Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 145 https://www.youtube.com/watch?v=ytMyXvJYYk4&t=2s Download bài hát “Con muốn...” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 31 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=fK494MRrz7E Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 17 https://www.youtube.com/watch?v=WkFUbfxqvOw Download bài hát “Điều răn trọng nhất” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 30 Thường niên B

https://youtu.be/R_KbNJWOmIk Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 125 https://www.youtube.com/watch?v=0h_gneAPXGI Download bài hát “Chúa vẫn trọn tình thương” (pdf) Lm. Thái Nguyên

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI