Trang chủ Tags Toà Ân Giải Tối Cao

Tag: Toà Ân Giải Tối Cao

Sắc lệnh các Ân xá đặc biệt trong Năm kính Thánh Giuse

SẮC LỆNH CÁC ÂN XÁ ĐẶC BIỆT TRONG NĂM KÍNH THÁNH GIUSE Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám...

Toà Ân giải tối cao: Sắc lệnh về việc lãnh nhận ơn Toàn xá...

Toà Ân giải tối cao SẮC LỆNH Năm nay, trong bối cảnh của cơn dịch bệnh “covid-19”, việc lãnh nhận ơn Toàn xá dành cho các...

Sắc lệnh của Tòa Ân giải về việc ban những ân xá đặc biệt...

SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI VỀ VIỆC BAN NHỮNG ÂN XÁ ĐẶC BIỆT CHO CÁC TÍN HỮU TRONG ĐẠI DỊCH HIỆN NAY, 20.03.2020  Về...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI