Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Hà Tĩnh

344

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Hà Tĩnh do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự, vào lúc 7h00′ ngày 1/1/2022, tại nhà thờ Chính tòa Văn hạnh.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh