Thông báo: Tạm hoãn Thánh lễ khánh thành Trường Giáo Lý Giáo xứ Lộc Thủy – Giáo hạt Văn Hạnh

477