TGM-GPHT: Thông báo Thánh lễ Truyền Dầu 2022

1172

Văn hạnh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Vv: Thánh Lễ Truyền Dầu 2022 và Tiền giúp việc Bác ái cũng như Đất thánh

Kính gửi:    Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Theo lịch phụng vụ Giáo phận 2021-2022, Thánh Lễ Truyền Dầu năm nay sẽ được cử hành vào lúc 8h30, thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng TGM thông báo chương trình Thánh lễ:

  • 7h15: Đón tiếp;
  • 8h15: Quý Tiền chủng sinh và Chủng sinh, quý Cha và quý Đức Cha và Đức Cha Chủ Chăn Giáo phận rước nhập lễ từ Tòa Giám mục;
  • 8h30: Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh (Lễ phục trắng);
  • Liền sau Thánh lễ: Quý Đức Cha, Quý Cha, quý Chủng sinh và Tiền chủng sinh, đại diện quý Xơ dùng cơm trưa tại Tòa Giám mục với Đức Cha Chủ Chăn Giáo phận.
  • Sau cơm trưa, mời quý Cha hạt nhận dầu cho Giáo hạt mình tại phòng Lễ tân (A.101).

Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành hàng năm vào Tuần Thánh không chỉ để thánh hiến Dầu thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng, mà còn là dịp thể hiện sự hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, cách riêng giữa các Linh mục với Giám mục của mình. Trong cử hành phụng vụ này, các Linh mục sẽ lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức và chia sẻ gánh nặng với Giám mục trong sứ vụ rao giảng, thánh hóa và quản trị dân Chúa.

Chúng con cũng xin được lưu ý rằng, theo hướng dẫn của Tòa Thánh qua HĐGMVN, số “tiền hôn chân” phải được gửi cho Tòa Thánh để lo việc Bác ái và giúp công việc Đất thánh.

Văn phòng TGM kính mời quý Tu sỹ, Chủng sinh và Ông Bà Anh Chị Em về hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo phận, cách đặc biệt cho quý Đức Cha và Linh mục đoàn của Giáo phận trong Thánh lễ quan trọng này. Đồng thời xin quảng đại chung tay với Tòa Thánh lo việc bác ái và công việc đất thánh.

Chúng con xin hết lòng cám ơn!

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
(Đã ký)
Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
Chưởng ấn Tòa Giám mục

(Tải file pdf )