Thư cảm ơn của Đức cha Loius Nguyễn Anh Tuấn về việc đóng góp cứu trợ các nạn nhân Covid tại Sài Gòn.

892