Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh – Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

1835