Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Linh mục

4124

Download Thư rao (PDF)