Thánh lễ An táng Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể

1946

Thánh lễ An táng Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể được cử hành vào lúc 14h00, thứ Năm, ngày 10 tháng 02 năm 2022, tại Nhà thờ Giáo xứ An Nhiên, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Cùng đồng tế với ngài, có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, và giáo dân đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giacôbê.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Đoài, chưởng ấn Tòa Giám mục, đã đọc tiểu sử của cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể. Cha Giacôbê Kết thúc hành trình dương thế trong một giai đoạn đầy trắc trở và khắc nghiệt của lịch sử, với 89 năm làm người và làm con Chúa, 47 năm trung thành theo đuổi ơn gọi, 10 năm tù đày vì đức tin, được làm linh mục khi 59 tuổi, 30 năm phục vụ Dân Chúa trong thiên chức linh mục tại các giáo xứ dọc bờ Sông Giang, sông Roon, Quảng Bình. Cha thật là một tấm gương sáng vì đã dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, Giáo Hội, và mọi người.

Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn hướng về linh cữu Cha Giacôbê để hiệp ý với cha Tổng đại diện Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá trong nghi thức tiễn biệt. Tiếp đến, cha Phêrô Hoàng Biên Cương, quản hạt Văn Hạnh, đại diện linh mục đoàn Giáo phận có đôi lời tiễn biệt. Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, đại diện gia đình linh tông, huyết tộc đã có lời tri ân tới Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Đứng trước những lời cha Phêrô giãi bày tâm tư với cha nghĩa phụ Giacôbê Nguyễn Trọng Thể, giọng của cha Phêrô như nghẹn lại, mọi người đã không kìm được nước mắt, cả thánh đường bao trùm bầu khí tiếc thương vô hạn.

Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha cùng tang quyến và cộng đoàn tiễn đưa cha Giacôbê đến nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu cha Giacôbê được an táng trong mộ phần nằm trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Nhiên. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban cho cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể, sớm hưởng Thánh Nhan Ngài. Amen.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh