Trực Tuyến: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

717
Thánh lễ truyền chức Linh mục đã được diễn ra lúc 07h30′ thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận chủ sự. Đức cha Louis đặt tay truyền chức Linh mục cho 03 thầy Phó tế.
 
1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Kỹ, sinh 08/09/1980 thuộc giáo xứ Kẻ Mui.
 
2. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tuấn, sinh 29/09/1979 thuộc giáo xứ Dũ Lộc.
 
3. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Văn, C.S, sinh 10/09/1988 thuộc giáo xứ Hà Lời.

 

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh