Trang chủ Tags 21 Ngày Mầu Nhiệm Giáng Sinh

Tag: 21 Ngày Mầu Nhiệm Giáng Sinh

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 24 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 24,1-53) https://www.youtube.com/watch?v=jeXLVMTzL8I CHƯƠNG 24: SAU PHỤC SINH. Theo Đức Hồng Y Carolo Maria Martini, thì Tin...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 23 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,1-56) https://www.youtube.com/watch?v=d94e146lxkU CHƯƠNG 23: CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU Trong số những người có liên quan...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 22 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 22,1-71) https://www.youtube.com/watch?v=7nlYOl2yVqA CHƯƠNG 22: CUỘC THƯƠNG KHÓ Chúng ta nghe nói nhiều về sự hiện diện...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

https://www.youtube.com/watch?v=7nlYOl2yVqA CHƯƠNG 21: NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM. Bảo trì Đền thờ (c.1-4). Chúng ta biết rằng: Thời của Đức Giêsu, Đền Thờ Giêrusalem...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 13 và 14 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca https://www.youtube.com/watch?v=bGWBSS39UzQ CHƯƠNG 13: SỰ CỨNG LÒNG CỦA NGƯỜI DO THÁI. Sự cần thiết của việc...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 12 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 12,1-59) https://www.youtube.com/watch?v=pAHzzBmD7t4 CHƯƠNG 12: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM. Con tim sợ...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 11 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 11,1-53) https://www.youtube.com/watch?v=yOXRJ-UVNxA CHƯƠNG 11: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM. Nếu Đức Giêsu...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 10 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 10,1-42) https://www.youtube.com/watch?v=c2oK3Qw_dfI CHƯƠNG 10: SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM Xét trên phương diện địa...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 9 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 9,1-62) https://www.youtube.com/watch?v=kv9MIXE3rMQ CHƯƠNG 9: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI MIỀN BẮC Đức Kitô...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 8 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 8,1-56) https://www.youtube.com/watch?v=FbwjhGzikh8 CHƯƠNG 8: SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI MIỀN BẮC Đám đông lắng nghe...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI