TGM-GPHT: Thông báo chương trình cử hành Tiền thượng Hội đồng...

 Số 40/2021/T-TGM Văn Hạnh, ngày 20 tháng 11 năm 2021  CHƯƠNG TRÌNH CỬ HÀNH TIỀN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH  Kính...

Chúa đang đến!

CHÚA ĐANG ĐẾN! Cha John Luke Gregory, OFM Dòng Phanxicô tại Thánh Địa WGPVL (27.11.2021) - Mùa Vọng với niềm ủi an êm đềm và tĩnh lặng định...

Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT...

Đức Phanxicô phát động cuộc cải tổ lớn cho Giáo hội...

Qua “Thượng hội đồng về tính đồng nghị”, ngài mở đầu dự án nhằm đổi mới các phương thức quyền lực và quyền ra...

Khăn lau mặt Người

Thứ Sáu Tuần Thánh tôi được diễm phúc góp phần vào một vai diễn để đi lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bữa...

Sứ điệp chung của Đức Thánh Cha và lãnh đạo Chính...

Vatican News (8.9.2021) – Ngày 7/9/2021, trong một sứ điệp chung, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính...

Giáo Phận Hà Tĩnh trong “cuộc chiến” phòng chống đại dịch...

Đại dịch Covid -19 đã và đang là một thảm họa thật sự đối với nhân loại. Kể từ khi xuất hiện tại Vũ...

Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp đã được Chúa...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  † CÁO...

Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH WHĐ (01.11.2021) - Trong tiếng Do-thái danh từ ‘công chính’ là צְדָקָה/tzedaqah (righteousness); tính từ ‘công chính’ là צַדִיק/tsadaq (righteous), và động...

Trực tuyến Thánh lễ: Mừng Hồng ân Thánh hiến Hội Dòng...

Thánh lễ Mừng hồng ân thánh hiến Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Nghi Diên, Nghi...

Trực tiếp chương trình nghệ thuật “Gánh Nhau Trong Đời”

TRỰC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT "GÁNH NHAU TRONG ĐỜI" Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam...

Thơ suy nghiệm