Trang chủ Tags Cáo phó

Tag: Cáo phó

Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Văn Chất đã được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).  † CÁO PHÓ Trong niềm...

Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Vĩnh (Cộng đoàn MTG...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”                        ...

Cáo phó: Nữ tu Anna Trần Thị Vân (Cộng đoàn Nhà Mẹ – Dòng...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội Dòng...

Cáo phó: Ông cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thiện, Giáo xứ Thuận Nghĩa, thân...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Phan Thị Thành (Cộng đoàn Vạn...

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”                        ...

Cáo phó: Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên đã được Chúa gọi về

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). CÁO PHÓ Trong niềm...

Cáo phó: Ông cố Phêrô Trần Văn Thành, Giáo xứ Trung Nghĩa, thân phụ...

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp đã được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  † CÁO...

Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Etcharren (MEP) đã được Chúa gọi về

R.I.P "Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống" (Ga 11, 25)  † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Tổng Giám mục...

Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Bình An, Giáo xứ Kẻ Mui, thân phụ...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25) † CÁO PHÓ Trong...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI