Trang chủ Tags Hiệp lễ

Tag: Hiệp lễ

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Lễ Chúa Hiển Linh

https://youtu.be/iR7ycUocffk Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 71 https://youtu.be/Bma6UUyiUOQ Download bài hát Hiệp lễ “Niềm tin lên đường” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Lễ Thánh Gia Thất

https://youtu.be/xJMjmsOPpHI Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 127 https://youtu.be/sWUz2YX7VVk Download bài hát Hiệp lễ “Học nơi Thánh Gia” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C

https://youtu.be/rnm75OJcvjs Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 79 https://youtu.be/QCpmuHAX-yc Download bài hát Hiệp lễ “Niềm vui lên đường” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

https://youtu.be/yZ98N0peZyU Download bài hát (pdf) Đáp ca Is 12, 2-6 https://youtube.com/watch?v=reidoQI37bc Download bài hát Hiệp lễ “Chân thành sám hối” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

https://youtu.be/R_KbNJWOmIk Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 125 https://youtu.be/wFI-756Ns9s Download bài hát Hiệp lễ “Hãy dọn đường Chúa” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

https://youtu.be/DkxBOANEeVw Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 24 https://youtu.be/lGxx81mguPc Download bài hát Hiệp lễ “Tỉnh thức và cầu nguyện” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 34 Thường niên B –...

https://youtu.be/Lv5lISOSz38 Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 92 https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Download bài hát Hiệp lễ “Giêsu Vua Tình Yêu” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 33 Thường niên B –...

https://youtu.be/yo5N9PrP79s Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 125 https://youtu.be/lINCFwaTvDo Download bài hát Hiệp lễ (1) “Máu chứng niềm tin” (pdf) https://youtu.be/6AZXTmeUbGc Download bài hát Hiệp lễ (2) “Một đời...

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 32 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=ediqWTTw_K8 Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 145 https://www.youtube.com/watch?v=ytMyXvJYYk4&t=2s Download bài hát “Con muốn...” (pdf) Lm. Thái Nguyên

Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 31 Thường niên B

https://www.youtube.com/watch?v=fK494MRrz7E Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 17 https://www.youtube.com/watch?v=WkFUbfxqvOw Download bài hát “Điều răn trọng nhất” (pdf) Lm. Thái Nguyên

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI