Trang chủ Tags Thông báo của TGM

Tag: Thông báo của TGM

TGM-GPHT: Thông báo Thánh lễ Truyền Dầu 2022

Văn hạnh, ngày 31 tháng 3 năm 2022 THÔNG BÁO Vv: Thánh Lễ Truyền Dầu 2022 và Tiền giúp việc Bác ái cũng như Đất thánh Kính gửi: ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI